1.3.4. Valmiina kehittämään itsetuntoa(monista) tehtävä

Kirjaudu sisään kurssille kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Oikeanlainen toiminta on myyjän itsetunnon tärkeä kohottaja1
  2. Valinnat joita teet tänään, vaikuttavat itsetuntoosi huomenna1
  3. Oman kehittymisen tiellä on1
  4. Asioiden ja tehtävien loppuunsaattaminen lisää itsetuntoa1
  5. Saadaksesi asioita joita haluat on hyödyllistä kehittää itsellesi uusia tapoja1
Takaisin1.3.4. Valmiina kehittämään itsetuntoa(monista)