3.1.1. – 3.1.4. ESITTELYTAIDOT tehtävä

Suorita kurssi ennen kuin aloitat tämän tentin.
  1. Uskottavuuteesi vaikuttavat1
  2. Myyntitapahtuman alussa johdatus aiheeseen tehdään asiakkaan mielenkiinnon herättämiseksi1
  3. Kysy palautetta vasta kun olet esitellyt tuotteesi kunnolla1
  4. Kaupan ohi puhuminen tarkoittaa1
  5. .1

    Neuvottelutilanne jossa molemmat voittavat ja ovat tyytyväisiä on tila

  6. Ennen ostohalun heräämistä1
  7. Minkä yhden asian tästä oppitunnista aiot ottaa välittömästi käyttöösi?1
Takaisin3.1.1. – 3.1.4. ESITTELYTAIDOT